zabezpečenie lámp galvanizáciou, ochranné mriežky pozinkované